Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΣΠΟΡΕΩΣ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
http://www.youtube.com/watch?v=KclCaoGM0bM&feature=g-upl